სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

არქივი

ბოლო დროს აქტუალურია დავა თვითგამოცხადებულ მეფესა და თვითგამოცხადებულ დედოფალს შორის –  თვითგამოცხადებულ  ,,სამეფო კარზე“...