სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

თვე: ივლისი 2023

გურიის რესპუბლიკის მკვლევარი, რეჟისორი და არაერთი წიგნის ავტორი ირაკლი მახარაძე საუბრობს გურიია რესპუბლიკის ფენომენზე,...
რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტივიზმი, რა სირთულეები ახლავს ამ საქმიანობას და რა გამოწვევების წინაშე დგანან...
ქართულ სასამართლო სისტემაზე, არსებულ ხარვეზებზე, მათი აღმოფხვრის შესაძლებლობებზე და ამ ჭრილში ევროინტეგრაციის შესაძლებლობებზე საუბრობს...