სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

თვე: მარტი 2022

გვჭირდება თუ არა ჰესები და სად გადის ზღვარი ენერგოდამოუკიდებლობასა და ეკოსისტემისთვის საფრთხის შექმნას შორის?...