სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

თვე: თებერვალი 2022

უნდა დავივიწყოთ და დავდუმდეთ საბჭოთა წარსულის შესახებ და თუ აუცილებელია გადავაფასოთ ის? რომელი ჯობია...
რამდენად ნეგატიურია, ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფოს და რელიგიური ორგანიზაციების როლი ინდივიდის უფლებებისა და თავისუფლებების გააზრებაში....