სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

თვე: თებერვალი 2022

უნდა დავივიწყოთ და დავდუმდეთ საბჭოთა წარსულის შესახებ და თუ აუცილებელია გადავაფასოთ ის? რომელი ჯობია...
რამდენად ნეგატიურია, ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფოს და რელიგიური ორგანიზაციების როლი ინდივიდის უფლებებისა და თავისუფლებების გააზრებაში....

არ გამოგრჩეთ