სტუდია ''ანტიბიოტიკი''

თავისუფალი ადამიანების ჯგუფი

”ანტიბიოტიკი” – ადამიანი, სახელმწიფო და რელიგია; სტუმარი: ოთარ რევიშვილი

რამდენად ნეგატიურია, ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფოს და რელიგიური ორგანიზაციების როლი ინდივიდის უფლებებისა და თავისუფლებების გააზრებაში. როგორია მეთოდები, რომლითაც ეს ინსტიტუციები მოქმედებენ და რა არის ის ძირითადი ღირებულებები, რომლებზეც ყველანაირი ინტერესის მქონე ჯგუფი უნდა შეთანხმდეს.

”ანტიბიოტიკის” პირველი ეპიზოდის სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი ოთარ რევიშვილი.